Příčiny poruch počítačů v lesnických strojích + tipy

V dnešní době hraje technika klíčovou roli téměř v každém oboru, lesnictví nevyjímaje. Lesnické stroje vybavené počítači umožňují efektivní a přesné kácení. Jako každé zařízení však i počítače v lesnických strojích podléhají nejrůznějším faktorům, včetně chyb obsluhy stroje.

Níže se budeme zabývat tím, proč počítače v lesnických strojích selhávají a jak riziko selhání minimalizovat.

Mezi nejčastější příčiny selhání patří:

 • Stáří instalovaného disku – staré, opotřebované disky negativně ovlivňují výkon počítače.
 • Logické chyby na pevném disku – mohou způsobit ztrátu dat a problémy se systémem
 • přepětí v síti, zkraty
 • Zapojení infikovaného média do konektoru USB a infikování počítače
 • Fyzické poškození počítače, např. náraz, rozbití obrazovky atd.
 • Nesprávné odpojení monitoru od počítače, tj. odpojení kabelu bez předchozího vypnutí napájení počítače.
 • Zapnutí počítače poté, co byl stroj delší dobu zaparkován při teplotách pod bodem mrazu, aniž by se kabina obsluhy předtím zahřála.
 • Přehřátí způsobené vysokou teplotou v kabině nebo vadným chladicím systémem počítače.
 • Vystavení vlhkosti – nejčastěji na podzim a v zimě
 • Sami mazání systémových nebo aplikačních souborů – může poškodit integritu systému

Seznam není krátký, ale existuje několik tipů, které pomáhají minimalizovat riziko výskytu těchto problémů.

Jako společnost specializující se na opravy počítačů na lesnických strojích doporučujeme:

 • používat ověřená paměťová média, která neobsahují viry
 • Před odpojením monitoru od počítače vypněte ve stroji elektrický proud.
 • Nejprve zapněte stroj a teprve potom počítač, abyste předešli přepětí v síti.
 • Uložte nastavení/profil stroje jako zálohu na čisté médium, například na paměťovou kartu. Po přeinstalování systému stačí načíst nastavení ze zálohy a není třeba stroj kalibrovat od začátku.
 • V případě problémů s nastavením nebo vyskakovacích hlášení nejednejte sami

Pozornost věnovaná těmto základním zásadám může výrazně zvýšit spolehlivost počítačů na lesnických strojích a prodloužit jejich životnost. Přesto není možné riziko zcela eliminovat. Proto vám doporučujeme, abyste v případě poruchy počítače kontaktovali našeho specialistu na čísle +48 661 523 949.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *